MESELE SUYSA, ÇÖZÜM AR-SU

Ar-Su Sondaj, 1994 yılında Jeoloji Müh. Sami Uyanık tarafından su sondajı ve kırıntılı maden arama sondajı yapmak üzere kurulmuştur.


Whatsapp hızlı İletişim: +90 532 233 82 96

HAKKIMIZDA


Hakkımızda
1994 yılında Sami UYANIK tarafından su  sondajı yapmak amacıyla kurulmuştur.Günümüz teknolojisine uygun makine ekipman parkıyla yer altı su sondajı ve kırıntılı maden arama sondajlarını başarıyla gerçekleştirmektedir.

 

Misyonumuz
Amacımız verimliliğe bağlı bir kurum kültürü oluşturmaktır. Ar-su Sondaj firması olarak;hizmet verdiğimiz bütün şirketlerde memnuniyet,güven ve beklentilerin üzerinde çözüm sunarak,ülkemizde sondaj alanında üst düzey bir marka değeri yaratmayı hedefliyoruz.

Talepleri zamanında,eksiksiz,kaliteli projeye uyumlu,iş güvenliği ve çevre standartlarına uygun cevap vererek,müşteri memnuniyeti oluşturma çerçevesinde sürekli şirket portföyünü geliştirerek çalışmaları sürdürmektir.

 

Vizyonumuz
Su sondajı ve kırıntılı maden arama sondajı hizmetlerinde kaliteli ve profesyonel hizmet sağlamak, çalışma verimliliğini ön planda tutarak projelerde ekonomik çözümler sunmak,

Sondajda kullanılan ekipmanları sürekli modernize etmek ve teknolojik ürünleri kullanarak verimliliği arttırmak, İş güvenliği ve çevre yönünden yüksek hassasiyet, Yürütülen projelerde makine sayısının talep doğrultusunda arttırılması hedeflenmektedir.

Hizmetlerimiz

Su Sondajı

Firmamız su sondaj çalışmalarını sahanın jeolojik özelliklerini dikkate alarak iki tür olarak gerçekleştirmektedir.
GEVŞEK ZEMİNLERDE ROTARY (ÇAMURLU) SONDAJ
Gevşek ve zeminler olarak adlandırılan kil, kum, çakıl tipi malzemeler sondaj sırasında dökülme ve çökme yapabildiklerinden dolayı bu tip malzemelerden oluşan zeminlerde rotary-çamurlu sondaj yöntemi uygulanmaktadır. Bozuk formasyonlarda su sirkülasyonunun (dolaşım) sakıncalarını ortadan kaldırmak üzere sirkülasyon maddesine sudan fazla bir yoğunluk ve viskozite ve ayrıca jel kuvveti sağlamak üzere çeşitli katkı maddesi ilavesi ile meydana getirilen çamura "sondaj çamuru" denir.Bu katkı maddelerinin suda uzunca bir süre süspansiyon halinde kalabilmeleri gereklidir.Bunu sağlamak üzere, kil ve bentonit cinsinden maddeler kullanılmaktadır.Yoğunluğu ve viskoziteyi etkilemek üzere diğer bazı maddeler de katılabilmektedir. Kesici ve öğütücü bir matkabı döndürmek suretiyle zemin içinde kırılan parçalar sondaj çamuru vasıtası ile dışarı atılarak meydana gelen boşluk içersinde ilerlenilerek zemin delinir. Makinanın pompası vasıtası ile havuzdan emilen su veya sondaj çamuru ,motordan aldığı dönme hareketini matkaba ileten ve delme takımı (sondaj takımı) adı verilen, boruların içinden geçerek delme takımı ile kuyu cidarı arasındaki boşluktan yükselip zemine çıkar.
SERT VE KAYA ZEMİNLERDE HAVALI SONDAJ
Sert ve kaya formasyonlarda fazlaca yarık ve çatlak bulunan hallerde sondaj dolaşım çamuru bu çatlaklardan kaçar ve normal dolaşım sağlanmaz.Bu gibi hallerde çamurlu sondaj ekonomik olmayacağından basınçlı havalı sondaj kullanılır. Havalı sondajlarda delinecek formasyon yıkılmaya müsait olmayacak,formasyon kil gibi yapışkan maddeler içermeyecek ve formasyon içerisindeki nem veya su miktarı kesintilerin dışarı atılmasına engel olmayacaktır. Havalı sondajlarda sondaj sıvısı yerine basınçlı hava kullanılır.Çamur ve hava kullanabilecek şekilde dizayn edilen havalı su sondaj makinaları, rutubetsiz, kuru veya sirkülasyon temin edilemeyecek kadar çatlaklı kalker formasyonları için kullanışlıdır.Yani temizleme işleminin hava ile yapıldığı bir döner sondaj yöntemidir. Havalı sondaj yönteminde çamur pompasının yerine kompresör görev üstlenmiştir.

Dalgıç Pompa

Firmamız tarafından inşa edilecek olan derin su sondaj kuyusu projelerinde sondajın uygulanacağı saha firmamız mühendisleri tarafından incelenerek sahanın fiziksel ve hidrojeolojik özellikleri tespit edilmektedir. Saha ve kullanım bakımından uygun olan jeolojik ve jeofizik etütler gerçekleştirilerek sondaj sahasının karakteristik özelliklerinin belirlenmesi sağlanmaktadır. Jeofizik rezistivite etüdü ile düşey elektrik sondaj çalışması yapılarak zeminin elektriksel iletkenliği prensibi ile su alınabilecek formasyonlar tespit edilir ve derin su sondaj kuyularının maksimum verimlilik amacı ile inşa edilmesi firmamızın kalite ve tecrübesiyle gerçekleştirilmektedir.
Firmamız sahip olduğu engin tecrübesi ile geniş bir alana yayılmış olan etkin hizmetleri, deneyimli kadrosu ile su sondajı konusunda mühendislik hizmetleri ve diğer uygulamalarda uygun çözümler üretmektedir.

Jeotermal Sondaj

Jeotermal enerji dünyada günümüzün alternatif enerjilerinin ilk sıralarında yer almasında en büyük etken ; temiz,yenilenebilir , ucuz ,artığı olmayan ,çevre dostu, Kolay üretilebilen ve dar alanlarda yüksek ölçekli enerji elde edilebilmesinden kaynaklanır
1. Elektrik Enerjisi Üretimi
2. Turizm (Kaplıca)
3. Isıtma Sisteminde kullanılması
4. Seraların ısıtılması
Jeotermal enerji günümüzde gittikçe yaygınlaşmaktadır. Jeotermal enerjiyi açığa çıkarabilmek için yapılan sondajlar dikkatli ve titiz bir çalışma ile gerçekleştirilmektedir. Firmamızın jeotermal sondaj kuyusunun inşaası ile ilgili işlemler sırasıyla
1. KUYU DERİNLİĞİ VE ÇAPLARI
Açılacak olan jeotermal sondaj kuyusunun derinliği ve çapları yeraltındaki sıcaklık değişimine göre değişmektedir.
1.1 Gradyan sondaj olarak
1.2. İşletme kuyusu olarak
2. KUYUNUN DÜŞEYLİĞİ
Kuyunun düşeyliği sağlanması bakımından sondajın başlangıcında ve devamı sırası nda sondaj makinasının tam tesviyede takoza alınması şarttır. Kuyunun düşey delinmesi için gerekli sondaj ekipmanını kuyu yerinde bulundurulmalıdır.
3. SONDAJ SİRKÜLASYON ÇAMURU
Sondaj sirkülasyon sıvısı kuyu başında devamlı kontrol edilerek delme işleminin en iyi şekilde yapılması ve sondaj sıvısı yoğunluğunun gerektiğinden fazla olmaması sağlanmalıdır. Sondaj sıvısının her 1(bir) metrede sıcaklığı ölçülerek ve föy defterine işlenmelidir. Sıvıda kullanılan bentonit ve kimyasallar TSE-977 standartlarına uygun olmalıdır.
4. NUMUNE ALMA
Sondaj ilerlemesi esnasında geçilen tabakaların sıhhatli tespit edilmesi için her tabaka değişiminde ve her bir metre ilerlemede sediman numune alınmalıdır. Alınan numunelerin yarısı yıkanarak, diğer yarısı kuyudan çıktığı gibi tabii haliyle numune sandıklarına konularak iş bitimine kadar özenle muhafaza edimelidir.
5. KUYU İÇİ JEOFİZİK LOG ALIMI
Kuyuda delme işleminin bitişinden sonra kuyu techiz edilmeden önce sıcak su ve soğuk su veren tabaka seviyelerinin kesin tespiti için kuyudan jeofizik log alınmalıdır. Bu loglar SP,özdirenç ve gamma-ray logları olmalıdır.
6. TEÇHİZ
Kuyuda yeterli sıcaklığa ulaşıldığı takdirdeişletme kuyusuna geçme kararı verilir ve sondaj kuyusu uygun görülen çaplarda teçhiz edilir.
6.1. Eğer kuyuda bulunan su sıcaklığı 70 C'nin altında ise spiral kaynaklı sac boru
6.2. Eğer kuyuda bulunan su sıcaklığı 70 C'nin üstünde ise casing boru kullanılmalıdır.
7. TECRİT
Jeotermal sıcaklık bakımından kullanıma elverişli olmayan su ihtiva eden tabakalar çimento şerbeti ile tecrit edilerek kuyuya soğuk su girişi engellenmelidir.
8. KUYU İNKİŞAFI
8.1. Rotary sondaj makinası ile delinen ve sirkülasyon sıvısı kuyu cidarına kaplanmış olan kuyu temiz su ile yıkanmalıdır.
8.2. Kuyu inşaasının tamamlanmasından sonra kuyu kompresörle geliştirilmelidir. Kompresörün kapasitesi en az 32 bar omalıdır.
8.3. İnkişaf işlemi kuyudan berrak su gelinceye kadar ve en az 48 saat boyunca devam edilmelidir.
9. KUYU AĞZI
İnkişaf işlemi yapıldıktan sonra sondaj borusunu ortalayacak şekilde 3x3x0,5 m ebatlarında kuyu ağzı betonu yapılmak suretiyle kuyu inşaası kesin olarak tamamlanmalıdır.

Maden Sondajı

Jeotermal enerji dünyada günümüzün alternatif enerjilerinin ilk sıralarında yer almasında en büyük etken ; temiz,yenilenebilir , ucuz ,artığı olmayan ,çevre dostu, Kolay üretilebilen ve dar alanlarda yüksek ölçekli enerji elde edilebilmesinden kaynaklanır
1. Elektrik Enerjisi Üretimi
2. Turizm (Kaplıca)
3. Isıtma Sisteminde kullanılması
4. Seraların ısıtılması
Jeotermal enerji günümüzde gittikçe yaygınlaşmaktadır. Jeotermal enerjiyi açığa çıkarabilmek için yapılan sondajlar dikkatli ve titiz bir çalışma ile gerçekleştirilmektedir. Firmamızın jeotermal sondaj kuyusunun inşaası ile ilgili işlemler sırasıyla
1. KUYU DERİNLİĞİ VE ÇAPLARI
Açılacak olan jeotermal sondaj kuyusunun derinliği ve çapları yeraltındaki sıcaklık değişimine göre değişmektedir.
1.1 Gradyan sondaj olarak
1.2. İşletme kuyusu olarak
2. KUYUNUN DÜŞEYLİĞİ
Kuyunun düşeyliği sağlanması bakımından sondajın başlangıcında ve devamı sırası nda sondaj makinasının tam tesviyede takoza alınması şarttır. Kuyunun düşey delinmesi için gerekli sondaj ekipmanını kuyu yerinde bulundurulmalıdır.
3. SONDAJ SİRKÜLASYON ÇAMURU
Sondaj sirkülasyon sıvısı kuyu başında devamlı kontrol edilerek delme işleminin en iyi şekilde yapılması ve sondaj sıvısı yoğunluğunun gerektiğinden fazla olmaması sağlanmalıdır. Sondaj sıvısının her 1(bir) metrede sıcaklığı ölçülerek ve föy defterine işlenmelidir. Sıvıda kullanılan bentonit ve kimyasallar TSE-977 standartlarına uygun olmalıdır.
4. NUMUNE ALMA
Sondaj ilerlemesi esnasında geçilen tabakaların sıhhatli tespit edilmesi için her tabaka değişiminde ve her bir metre ilerlemede sediman numune alınmalıdır. Alınan numunelerin yarısı yıkanarak, diğer yarısı kuyudan çıktığı gibi tabii haliyle numune sandıklarına konularak iş bitimine kadar özenle muhafaza edimelidir.
5. KUYU İÇİ JEOFİZİK LOG ALIMI
Kuyuda delme işleminin bitişinden sonra kuyu techiz edilmeden önce sıcak su ve soğuk su veren tabaka seviyelerinin kesin tespiti için kuyudan jeofizik log alınmalıdır. Bu loglar SP,özdirenç ve gamma-ray logları olmalıdır.
6. TEÇHİZ
Kuyuda yeterli sıcaklığa ulaşıldığı takdirdeişletme kuyusuna geçme kararı verilir ve sondaj kuyusu uygun görülen çaplarda teçhiz edilir.
6.1. Eğer kuyuda bulunan su sıcaklığı 70 C'nin altında ise spiral kaynaklı sac boru
6.2. Eğer kuyuda bulunan su sıcaklığı 70 C'nin üstünde ise casing boru kullanılmalıdır.
7. TECRİT
Jeotermal sıcaklık bakımından kullanıma elverişli olmayan su ihtiva eden tabakalar çimento şerbeti ile tecrit edilerek kuyuya soğuk su girişi engellenmelidir.
8. KUYU İNKİŞAFI
8.1. Rotary sondaj makinası ile delinen ve sirkülasyon sıvısı kuyu cidarına kaplanmış olan kuyu temiz su ile yıkanmalıdır.
8.2. Kuyu inşaasının tamamlanmasından sonra kuyu kompresörle geliştirilmelidir. Kompresörün kapasitesi en az 32 bar omalıdır.
8.3. İnkişaf işlemi kuyudan berrak su gelinceye kadar ve en az 48 saat boyunca devam edilmelidir.
9. KUYU AĞZI
İnkişaf işlemi yapıldıktan sonra sondaj borusunu ortalayacak şekilde 3x3x0,5 m ebatlarında kuyu ağzı betonu yapılmak suretiyle kuyu inşaası kesin olarak tamamlanmalıdır.

Ekibimiz

image description

Sami Uyanık

Jeoloji Mühendisi-Kurucu
image description

Abdulaziz Güven

Genel Koordinatör
image description

Yekta Nur Çelik

Jeoloji Mühendisi - Etüt Proje Müdürü
image description

Enes Malik Uyanık

Sondör
image description

Levent Ata

Yenilenebilir Enerji Kaynağı Uzmanı
image description

Selahattin Demirtaş

Teknik Müdür
image description

Ensar Uyanık

Teknik Destek

İletişim

HARİTADA AÇ

İletişim

Zümrütevler Mh. Canan Sokak. No: 72-78
34852 İstanbul, Türkiye

0216 427 55 64
+90 532 233 82 96